Burnt Norton (fragment)

T.S. Eliot

‘At the still point of the turning world.
Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards;
at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement.
And do not call it fixity,
Where past and future are gathered.
Neither movement from nor towards,
Neither ascent or decline.
Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.’

- T.S. Eliot, “Burnt Norton”

Burnt Norton was het eerste gedicht van de Four Quartets van de Amerikaanse dichter en toneelschrijver T.S. Eliot. De titel van het werk, gepubliceerd in 1936, verwijst naar het landhuis dat Eliot bezocht met zijn muze en vertrouwelinge Emily Hale in de Cotswolds. Centraal in het gedicht staan beschouwingen over de aard van de tijd, het universum en het goddelijke. Eliot bespreekt het concept van het huidige moment als het enige dat er echt toe doet, omdat we het verleden niet kunnen veranderen en de toekomst niet kunnen kennen. Het gedicht combineert verwijzingen naar oosterse en westerse religieuze en culturele tradities waaronder de Bhagavad-Gita en de Pre-Socratici, Johannes van het Kruis en Juliana van Norwich. Terwijl de thematieken van Burnt Norton nauw verbonden zijn met Eliots toneelstuk Murder in the Cathedral (1935), is de in vijf delen opgebouwde structuur afkomstig uit zijn gedicht The Waste Land (1922). Het fragment waaraan deze tentoonstelling haar titel ontleent, is opgenomen in het tweede deel van Burnt Norton waarin Eliot inzoomt op een bijzondere staat tussen tijd en beweging, beschreven als ‘de eeuwige dans’.

1936 - fragment from ‘Burnt Norton’, first of T.S Eliot’s Four Quartets

T.S. Eliot
°1988, St-Louis, US - 1965, London UK

Thomas Stearns Eliot was een Amerikaans-Engelse dichter, toneelschrijver, literatuurcriticus en redacteur die vanaf de jaren 1920 tot laat in de 20ste eeuw een sterke invloed uitoefende op de Anglo-Amerikaanse cultuur. Hij blies de Engelse poëzie nieuw leven in en verlegde de traditionele grenzen op het gebied van dictie, stijl en versbouw. Eliot stond ook bekend om zijn kritische essays, waarin hij vaak lang gekoesterde culturele overtuigingen onder de loep nam. De publicatie van Four Quartets (1943) leidde tot zijn erkenning als de grootste levende Engelse dichter. In 1948 ontving hij zowel de Orde van Verdienste als de Nobelprijs voor Literatuur. T.S. Eliot overleed in 1965 in Londen.