Artefact 2020

13.0201.03

Onder de titel Alone Together focust Artefact in 2020 op ideeën rond de betekenis van ‘alleen-zijn’ en ‘samen-zijn’ in de huidige samenleving. Het programma wordt in januari bekend gemaakt.

Artefact is een tentoonstelling en festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan.

Onder de titel Alone Together focust Artefact in 2020 op ideeën rond de betekenis van ‘alleen-zijn’ en ‘samen-zijn’ in de huidige samenleving. De expo tracht te kijken naar vragen als: Wat betekent ‘alleen zijn’? Hoe verhoudt het zich tot eenzaamheid? Kunnen we eenzaamheid i.p.v. vanuit een individueel standpunt ook bekijken vanuit meer structurele (sociale, culturele, economische, technologische, architecturale) krachten?

Hoe verbinden we ons met elkaar? Wat is de kwaliteit van onze interpersoonlijke relaties en welke rol spelen sociale media en andere communicatietechnologieën daarbij? De kunstwerken proberen een licht te werpen op deze soms gevoelige vragen. Hoewel mogelijks confronterend, hopen we met Alone Together ook troost te kunnen bieden.

Met o.a. Helmut Stallaerts, Chloé Op de Beeck, Meiro Koizumi, Ante Timmermans, Hanne Lippard, Molly Soda, Tino Sehgal, Kyoko Scholiers, Liana Finck, Karolina Halatek, Cécile B. Evans, Lauren McCarthy, Pilvi Takala, Ephameron, Hans Geyens, Ief Spincemaille, Bisser, Siemen Van Gaubergen.