THE MACHINE FOR RESTORING EMPATHY

Eva Koťátková

Eva Kot'atkova. The Machine for Restoring Empathy. Installation View © Sahir Ugur Eren Courtesy the artist and Meyer Riegger Berlin Karlsruhe

Het werk van de Tsjechische kunstenares Eva Koťátková is gebaseerd op noties van zorg en inclusie en stelt empathie voor als een kracht waarmee we kunnen handelen en onze wereld kunnen begrijpen. Voor The Machine for Restoring Empathy "stelde [ze] zich een groep mensen en niet-mensen voor: dieren, planten, zelfs objecten en machines - die allemaal besluiten om op één plek samen te komen, om te delen en samen te handelen. De machine vertegenwoordigt een ontmoetingsplaats en een structuur om deze lichamen samen te voegen tot een tijdelijk organisme, een collectief en ondersteunend lichaam waarin elk element bijdraagt wat hij/zij/het kan bieden." (ArtForum, interview, 7 feb 2020). Het werk bestaat uit een metalen onderstructuur en aan elkaar genaaide stroken stof. Het is een soort levend organisme dat dieren, mensen, planten, objecten en hun onderlinge relaties omvat, en dat geactiveerd wordt door een performance.

Voorafgaand aan de tentoonstelling nam een groep studenten van de KU Leuven deel aan een narratieve workshop over empathie en mimesis, georganiseerd door Eva Koťátková en Prof. Nidesh Lawtoo. De workshop moedigde hen aan om hun empathisch gedrag te verkennen door persoonlijke geschiedenissen te delen en te verzamelen. Tijdens de tentoonstelling kunnen bezoekers de installatie binnengaan en naar deze verhalen luisteren of een gesprek aangaan met de mediatoren die je uitnodigen om eveneens, voor korte tijd, deel uit te maken van The Machine for Restoring Empathy.

2019 - mixed media, performance and installation
Courtesy of the artist and Gallery Meyer Riegger
Deze nieuwe iteratie van The Machine for Restoring Empathy is een STUK-KU Leuven coproductie, en werd ontwikkeld in samenwerking met Prof. Nidesh Lawtoo (KU Leuven, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte)

Eva Koťátková
°1982, Prague, Czech Republic

Eva Koťátková is geïnteresseerd in de relatie tussen het domein van het private en persoonlijke enerzijds (onze dromen, creativiteit en engagement) en de publieke, autoritaire sfeer anderzijds. In haar praktijk laat ze doorschemeren hoe we worden beïnvloed door de codes en sociale controle van institutionele structuren, terwijl ze tegelijkertijd wijst op mogelijkheden om vrij te denken en te handelen. Haar werk was te zien in solotentoonstellingen in internationale musea zoals Kestnergesellschaft (Hannover), Kunsthal Charlottenborg (Kopenhagen; beide 2019); Kunstverein Hamburg, Pirelli Hangar Bicocca (Milaan, beide 2018); 21er Haus - Museum voor hedendaagse kunst (Wien, 2017), Museum Haus Esters (Krefeld), Centre d'art contemporain (Pougues-les-Eaux; beide 2016), Staatliche Kunsthalle Baden-Baden (2014) en Wroclaw Museum of Contemporary Art (2013). Belangrijke groepstentoonstellingen zijn onder meer die in Fotogalerie Wien (2020), Metropolitan Museum of Art (New York, 2018), Migros Museum (Zürich, 2016), MASP (São Paulo, 2016), Kunsthalle Düsseldorf (2015), Kunsthalle Wien (2013) en Boedapest en Mucsarnok Kunsthalle (2008). Kotátková's werken werden bovendien gepresenteerd op de 16e Biënnale van Istanbul in 2019, de Biënnale van Venetië in 2013, de 18e Biënnale van Sydney in 2012 en de Biënnale van Liverpool in 2010. De kunstenares werd bekroond met de Dorothea von Stetten Kunstprijs, de Josef Hvlávka Award en de Jindrich Chalupecky Award. Haar werk is opgenomen in talrijke openbare collecties zoals Museum für Moderne Kunst Frankfurt, MIT Boston, Guggenheim New York, Migros Zürich, MoMA New York, Ludwig Museum Köln, Reina Sofia Madrid en Centre Pompidou Parijs.

Eva Koťátková woont en werkt in Praag, ze wordt vertegenwoordigd door Galerie Meyer Riegger.