Shifting Axis

Marjolijn Dijkman

© III

De installatie Shifting Axis bestaat uit een stalen pendulum en een cirkel fijn zilverzand. De beweging van het pendulum wordt deels beïnvloed door de rotatie van de aarde en deels door een mechanisch systeem dat continue de koers van de slinger in een chaotisch patroon verandert.

Het werk is een variatie op en verwijst naar de Slinger van Foucault, genoemd naar de Franse fysicus Jean Foucault die in 1851 als eerste een pendulum gebruikte om de rotatie van de aarde aan te tonen. Het was de eerste keer dat men erin slaagde om met laboratoriummaterialen, eerder dan via sterrenkundige observaties, de beweging van de aarde te demonstreren.

De bezwerende beweging van de slinger in Shifting Axis tekent een steeds veranderend patroon. Het geluid van de metalen punt die door het zand beweegt, zorgt voor een intrigerend geluid dat bijdraagt tot het zacht hypnotiserend effect van het werk.

© III