Points of Departure

Alia Syed

Courtesy of Alia Syed and LUX, London

Although my background is a product of two continents and cultures, I have never experienced this as something that needs to be reconciled: the two backgrounds are already reconciled within me, they are what makes me “me”. The “reconciliation” I attempt in the film is to expose a hitherto obscured aspect of Glasgow’s history, counterpointing it with the Glasgow that is depicted in the archive. Glasgow’s culture is a product of a continuous influx of diverse aspects of human experiences and histories, but when I searched the archive for footage taken in the 1960s and 70s there was an almost total lack of depictions of Glasgow’s Asian citizens. It was this “gap” in the archive that prompted my decision to restrict human presence to verbal description contained in the voice over until the final shot, which was the only footage I found of a non-white child from that period.
(Alia Syed)

De film Points of Departure is opgebouwd als een vlechtwerk van objecten en plaatsen die we niet kunnen achterlaten. Een voice over beschrijft een tafelkleed dat Alia Syed meenam toen ze het huis van haar oude vader leeghaalde, en exploreert Syed’s persoonlijke en collectieve herinneringen aan Glasgow, de stad waarin ze opgroeide. De film probeert het geheugen van dit alledaags object te ontrafelen en zoekt naar een beeld in het archief van de BBC dat Syed’s kinderjaren in Glasgow kan representeren. De pogingen van haar vader om een in het archief gevonden Urdu Ghazal – een poëtische expressie over de schoonheid van de liefde en de pijn van verlies - te vertalen, vormen de leidraad doorheen het labyrint van Syed’s eigen geheugen en dat van het BBC archief.

Points of Departure doorbreekt het normatieve en cultureel dominante beeld van Glasgow’s cityscapes en voegt er een Schots-Aziatische aanwezigheid aan toe. Na een onsuccesvolle zoektocht in het archief naar beelden waarin Syed zich als kind van gemengde afkomst kan herkennen, komt ze tot een belangrijke regel bij de montage van de film: omdat ze geen menselijke aanwezigheid kon terugvinden waar ze zich echt toe kan verhouden, presenteert Syed in de film enkel beelden zonder mensen.


Op vrijdag 22 februari presenteert Alia Syed Points of Departure tijdens een artist talk in Cinema ZED STUK.


2014, HD video, 16 min