Caminhando

Lygia Clark

Courtesy of “The World of Lygia Clark” Cultural Association

In Caminhando (Walking) stelt kunstenares Lygia Clark volgende actie voor:

Neem een schaar, steek een punt in het papier en knip doorlopend langs de lengte van de strook. Let op dat je de bestaande snijlijn niet doorkruist, dit zou de band in twee afzonderlijke stukken scheiden. Als je door de gehele omtrek van de Moebius strip bent gegaan is het aan u om te beslissen om links of rechts te knippen van de lijn die je reeds knipte. Het idee van keuze is cruciaal. De unieke betekenis van deze ervaring is de fysieke uitvoering ervan. Het werk is enkel uw actie. Hoe je de strook inknipt bepaalt hoe verfijnder of intenser de vervlechting wordt. Op het einde is het spoor zo nauw geworden dat je het niet verder kan openen. Het is het einde van de weg.

Probeer tijdens het snijden niet te weten wat je gaat knippen en wat je reeds knipte.

Ik gebruik voor dit experiment een Moebius strip omdat het onze ruimtelijke gewoontes doorbreekt, rechts-links, voor-achter, … Het geeft ons een ervaring van een tijd zonder limieten en een steeds doorlopende ruimte.

Zelfs indien dit voorstel niet als een kunstwerk wordt aanzien, en zelfs als men sceptisch staat ten opzichte van wat het impliceert, is het toch nodig het te doen.

Er is slechts één type van duur: de actie. De uitvoering is datgene wat de Caminhando produceert. Niets bestaat eraan voorafgaand en niets erna.

Lygia Clark, Caminhando (Walking), 1964